ACCO

Concordia heeft zo’n 650 supporters  die de vereniging een warm hart toedragen.

Dankzij de financiële steun van de supporters organiseert muziekvereniging Concordia  jaarlijks allerlei activiteiten. Activiteiten die niet alleen belangrijk zijn voor de vereniging, maar ook voor de gemeente Oldebroek. Hierbij kunt u onder andere denken aan de muzikale begeleiding  tijdens de jaarlijkse Koninginnedagoptocht,  de intocht van Sinterklaas, concerten en medewerking tijdens kerkdiensten.

Ook helpt de financiële bijdrage van de supporters Concordia  bij de aanschaf van bladmuziek, uniformen en instrumenten.

Om de inkomsten te vergroten, organiseert de supportersvereniging/het actiecomité een aantal acties per jaar.  Het actiecomité bestaat op dit moment uit vier personen.