Opleiding SMO

nieuwe opleiding concordia

 

Praktische informatie Stichting Muziekonderwijs Oldebroek

De Stichting Muziekonderwijs Oldebroek is onderdeel van Christelijke Muziekvereniging Concordia Oldebroek en heeft als doel het professioneel, en tegen zo laag mogelijke tarieven, opleiden van (aankomende) muzikanten voor de fanfare of de slagwerkgroep. De opleidingen worden gegeven door een zestal professionele leerkrachten. De leerling(e) krijgt een instrument in bruikleen van de muziekvereniging. De muzieklessen worden gegeven in het Kulturhus De Talter in Oldebroek. In deze leslocatie zijn goede voorzieningen zoals piano, audio en benodigde slagwerkinstrumentarium aanwezig.

Het te bespelen instrument wordt in onderling overleg gekozen.

Een goede leeftijd om met het instrumentaal onderwijs te beginnen is (vanaf) circa 9 jaar. Aan het begin van het opleidingsjaar zal de docent(e) samen met de leerling(e) en de ouder/verzorger(s) de dag en de exacte tijd van de wekelijkse les vaststellen waarbij er uiteraard rekening gehouden wordt met de schooltijden. We kennen 4 niveaus die afsluiten met een examen, A-B-C of D-examen. Het is gebruikelijk om 1 keer in de 2 jaar examen te doen. Hierop word je door je docent voorbereid. Na 1 jaar leuke muzieklessen en goed studeren mag je als blazer meespelen in het jeugdorkest. Als slagwerker mag je kiezen voor het jeugdorkest of de slagwerkgroep.

De opleidingen slagwerk en blaasinstrument leiden op voor de landelijke A-B-C en D-diploma’s. Hiervoor is ook theoretische kennis vereist. Jaarlijks worden de leerlingen die examen gaan doen in groepsverband in ongeveer 6 lessen voorbereid op het examen. Alle theorie die nodig is om muziek te kunnen maken en om uiteindelijk examen te doen wordt dan behandeld. De kosten hiervoor bedragen 50 euro.

De lesgelden voor het seizoen 2015 – 2016 bedragen:

Diploma Euro’s Lestijd
A diploma 400 euro Individueel 20 minuten/ Duo 30 minuten
B diploma 460 euro 25 minuten
C diploma 500 euro 25 minuten
D diploma kostendekkend In overleg

 

Leerlingen die de opleiding voor A en B volgen, ontvangen een korting op de contributie voor het jeugdorkest.

Voor vragen over facturering en administratieve zaken kunt u terecht bij Arjan Dickhof (06-30959954).

Voor praktische zaken kunt u terecht bij Carine Trappel (0525-631858).

Ook kun je altijd mailen naar het mailadres stichtingmuziekonderwijs@outlook.com.

 

Als je al weet dat je lid wilt worden, kun je ook het lidmaatschapsformulier invullen.