Algemene informatie

poster werving 2016 kopie

Praktische informatie Stichting Muziekonderwijs Oldebroek

De Stichting Muziekonderwijs Oldebroek is onderdeel van Christelijke Muziekvereniging Concordia Oldebroek en heeft als doel het professioneel, en tegen zo laag mogelijke tarieven, opleiden van (aankomende) muzikanten voor de fanfare of de slagwerkgroep. De opleidingen worden gegeven door een zestal professionele leerkrachten. De leerling(e) krijgt een instrument in bruikleen van de muziekvereniging. De muzieklessen worden gegeven in de Regenboog . In deze leslocatie zijn goede voorzieningen zoals piano, audio en benodigde slagwerkinstrumentarium aanwezig.

Het te bespelen instrument wordt in onderling overleg gekozen.

Een goede leeftijd om met het instrumentaal onderwijs te beginnen is (vanaf) circa 9 jaar. Aan het begin van het opleidingsjaar zal de docent(e) samen met de leerling(e) en de ouder/verzorger(s) de dag en de exacte tijd van de wekelijkse les vaststellen waarbij er uiteraard rekening gehouden wordt met de schooltijden. We kennen 4 niveaus die afsluiten met een examen, A-B-C of D-examen. Het is gebruikelijk om 1 keer in de 2 jaar examen te doen. Hierop word je door je docent voorbereid. Na 1,5  jaar leuke muzieklessen en goed studeren mag je als blazer meespelen in het jeugdorkest. Als slagwerker mag je kiezen voor het jeugdorkest of de slagwerkgroep.

De opleidingen slagwerk en blaasinstrument leiden op voor de landelijke A-B-C en D-diploma’s. Hiervoor is ook theoretische kennis vereist. Jaarlijks worden de leerlingen die examen gaan doen in groepsverband in ongeveer 6 lessen voorbereid op het examen. Alle theorie die nodig is om muziek te kunnen maken en om uiteindelijk examen te doen wordt dan behandeld. De kosten hiervoor bedragen 50 euro.

De lesgelden voor het seizoen 2019– 2020 zijn.

Diploma

Euro’s

Lestijd

A diploma

440euro

Individueel 20 minuten/

Duo 30 minuten

B diploma

500 euro

25 minuten

C diploma

540 euro

25 minuten

D diploma

560

In overleg


Kortingsregeling

Voor leerlingen die muziekonderwijs volgen geldt een kortingsregeling voor de contributie van de vereniging. De contributie  voor leden van jeugdorkest, slagwerkgroep of A-orkest bedraagt normaal 19 euro per maand. Voor leerlingen die A, B, C en D volgen, wordt de contributie gehalveerd en bepaald op 9,50 euro per maand.  Met deze kortingsregeling wil Concordia stimuleren dat er maximaal gebruik wordt gemaakt van het goede muziekonderwijs dat wordt aangeboden.

Voor vragen kun je altijd mailen naar het mailadres stichtingmuziekonderwijs@outlook.com.

Als je al weet dat je lid wilt worden, kun je ook het lidmaatschapsformulier invullen.