Bart Zweers

Bart ZweersOp 23 december kwam Bart Zweers ter wereld in de mooie plaats Kampen. Al snel verhuisde hij met zijn ouders naar Franeker waar al snel duidelijk werd dat hij een grote passie had voor de drumbandwereld. Zodra zijn leeftijd het toeliet sloot hij zich aan bij de showband ‘Sternse Slotlanders’. Daar kreeg hij trommelles van verschillende leraren. Na een lidmaatschap van zo’n vijf jaar, het uitvoeren van een paar grote concerten en vele bekende taptoes besloot hij zijn lidmaatschap op te zeggen en verder te gaan als drummer. Hij werd lid van de Christelijke Harmonievereniging ‘Advendo’ en kreeg zo’n 6 jaar drumles aan de muziekschool.

Toen hij de kneepjes van het vak een beetje onder de knie begon te krijgen ging het sneller; hij werd drummer van een bigband, had twee pop/rock bandjes, gaf zelf drumles en speelde ondertussen nog steeds bij het harmonieorkest.

Vlak voor zijn Havo-examen besloot Bart dat het conservatorium zijn vervolgstudie zou worden. Dit besluit kwam te laat voor een goede voorbereiding en het Groninger conservatorium besloot hem niet toe te laten. Hm, enigszins logisch. Na een jaar werken, veel drummen, pianoles en een theoriecursus deed hij toelating in Zwolle voor de opleiding Docent Muziek aan het conservatorium en warempel, hij werd toegelaten.

Bart zit nu in het vierde jaar van zijn studie als muziekdocent en begint daarna een tweede conservatoriumstudie. Hij is drummer van de ‘Music Movers Bigband’ en slagwerker bij het ‘Hineni’ Symfonieorkest.

Hij is zowel docent als instructeur van de slagwerkgroep van ‘Excelsior’ Westenholte. Daarnaast is Bart nog dirigent van de Percussiongroep van Fanfarekorps ‘Ons Genoegen’ Hattem vanaf oktober 2007.

En oja, hij doet z’n werk met veel plezier. En zeker binnen Concordia!!