Stichting Muziekonderwijs Oldebroek

Een goede muziekopleiding is belangrijk voor ouders, kinderen en CMV Concordia. Dat dit geen vanzelfsprekendheid is, hebben we de laatste jaren gemerkt. Er was teveel onrust rondom de organisatie van het muziekonderwijs. Concordia was afhankelijk van verschillende aanbieders die hun zaken organisatorisch onvoldoende op orde hadden. Om de kwaliteit en de continuïteit van het muziekonderwijs te kunnen garanderen, heeft Concordia de regie genomen en besloten om zelf het muziekonderwijs te organiseren. Hiervoor is op 18 september 2014 bij de notaris de Stichting Muziekonderwijs Oldebroek opgericht.

 

Bestuur
De stichting is volledig onafhankelijk. Wel zijn volgens de statuten altijd twee bestuursleden van Concordia vertegenwoordigd in het bestuur van de stichting. Op dit moment zijn dat Kees Pruim en Arjan Dickhof.  Carine Trappel verzorgt diverse praktische zaken. Voor het derde bestuurslid is er een vacature. We zoeken hiervoor iemand van buiten de vereniging die het leuk vindt om fondsen te werven en aanvullende activiteiten te organiseren.

 

Stichting
De reden dat we hebben gekozen voor een stichtingsvorm is dat er twee gescheiden boekhoudingen kunnen worden gevoerd. Ook denken wij dat een stichting sneller in aanmerking kan komen voor cultuursubsidies. Dit laatste is niet onbelangrijk omdat we als stichting financieel gezien nog steeds steunen op een jaarlijkse bijdrage van Muziekvereniging Concordia. De vereniging houdt op deze manier de kosten voor de muziekopleiding zo laag mogelijk. De vereniging blijft op zoek naar mogelijkheden om meer inkomsten te genereren en zo de lessen betaalbaar te houden. Onder andere het organiseren van de Schapenmarkt via de Stichting Schapenmarkt Oldebroek is daar een voorbeeld van.

 

Docenten
Als Stichting Muziekonderwijs Oldebroek laten we de lessen verzorgen door Mijndert Baas (koper), Joanne van Loo (koper), Pieter van Loo, Rob van Plateringen (slagwerk) en Deborah Witteveen (saxofoons). We hebben met deze docenten een professioneel team van docenten in huis dat zelfstandig examens kan afnemen. De ervaringen in het eerste half jaar zijn heel positief. Er is grote betrokkenheid van de docenten en het lesaanbod is sinds de oprichting van de stichting zeer stabiel.

 

Ontwikkelingen
We hebben er als Stichting alle vertrouwen in dat we goed en stabiel muziekonderwijs kunnen blijven aanbieden in Oldebroek. De komende jaren willen we gebruiken om het lesaanbod verder te verbeteren en te verbreden. Bij verbeteren kunt u denken aan bijvoorbeeld terugkoppeling aan de ouders en bij verbreden aan het organiseren van een educatieve activiteit. Heeft u tips of vragen dan houden we ons aanbevolen!