Terugblik voorjaarsconcert 2015

Zaterdag 28 maart stond in het teken van het voorjaarsconcert. Afwisselend werden er door de slagwerkgroep en het A-orkest diverse nummer uitgevoerd.
Het publiek wat weer in grote getale was opgekomen heeft, gelet op de reacties, genoten van dit concert met af en toe verrassende wendingen.
Ook waren er twee bijzondere momenten op deze avond:
Allereerst vroegen trompettist Hendrik van de Weg en zijn zoon Joël aandacht voor hun deelname aan Alp d’Huzes. Voor dit doel werd een collecte gehouden om hen te ondersteunen.
Daarnaast werden er drie jubilarissen gehuldigd. Henk van de Beek en Cor Witteveen waren beide 40 jaar lid van de vereniging en Martin van de Beek werd gehuldigd voor 25 jaar lidmaatschap. Alledrie kregen ze een onderscheiding van de bond opgespeld door wethouder Liesbeth Vos.
Concordia kijkt terug op een geslaagd concert en hoopt u op een van de volgende festiviteiten weer te mogen begroeten.