Geschiedenis

Een kleine groep enthousiaste en muziekminnende mannen besloot in 1924 tot het oprichten van een muziekvereniging. Dankzij een aantal renteloze aandelen vanuit de bevolking konden de 22 leden al in februari over een instrument beschikken en kon onder leiding van voorzitter en directeur Meester van Putten met het repeteren worden begonnen.

Uit het eerste jaarverslag blijkt overduidelijk de Christelijke identiteit, waaraan wij ook nu nog invulling willen geven.In het jaarverslag van 1927 waren de regels voor het repetitiebezoek al zeer streng omschreven. Een citaat uit dit verslag: “Het bijwonen der repetities mag tegenwoordig wel goed genoemd worden waar niet verzuimd wordt, dan door wettige reden”.

In 1928 is voor het eerst deelgenomen aan een concours in Hattem. Voor dit concours zijn door de leden “corpspetten” aangeschaft. De prijs van deze petten was f. 3,50 per stuk. Na het concours is door de burgerij een vaandel aangeboden aan het korps. Dit vaandel is nog steeds aanwezig in de repetitieruimte van Concordia.

concordia_geschiedenis

 

In 1950 is Jos Lussenburg in Oldebroek gekomen om de leiding over te nemen van G. Koele.
De heer Lussenburg was niet alleen een goede dirigent, maar ook een goede schilder. Veel van zijn schilderijen zijn nu nog steeds in omloop.

In 1954 is er een voorstel gekomen om de zieke mensen in Oldebroek tijdens de kerstdagen te verrassen met een muzikale kerstgroet. De vergadering stemde in met het voorstel. Tot op de dag van vandaag is deze goede traditie in stand gebleven.

In het 90 jarig bestaan van de muziekvereniging zijn er 10 dirigenten geweest die de leiding hebben gehad over het muziekkorps. Dit geeft al aan dat zij zich goed thuis voelden bij de Oldebroekers. Ook kenmerkend voor een goede sfeer binnen de vereniging is dat het verloop binnen de bestuursleden gering is.

 

Dirigenten van het A-orkest
van tot naam
1924 1925 Mr. van. Putten
1925 1940 C. Nieuwenhuis
1945 1946 G.A. Koele
1946 1950 J. Lussenburg
1950 1951 H. Lussenburg
1951 1977 H. van Loo sr
1977 1988 B. van de Brink
1988 2001 J. Slijkhuis
2001 2005 T. Musch
2005 2016 M.van der Wal
2016 heden J. Musschenga

 

Bestuur
voorzitter secretaris penningm. 2e voorzitter 2e secretaris 2e penningm. lid lid lid van tot
Mr. van Putten H. de Heer J. van de Linde B. van Dijk van de Werfhorst 1924 1925
van de Werfhorst H. de Heer J. van de Linde B. van Dijk R. Stouwdam 1925 1929
B. van Dijk H. de Heer J. van de Linde D. Knikker H.J. Schut 1929 1931
H. de Heer J.W. de Heer J. van de Linde D. Knikker H.J. Schut 1931 1933
H. de Heer J.W. de Heer J. van de Linde C. Pruim G. Nagelhout 1933 1941
H. de Heer G.J. van ‘t Hul H. Jonker J.W. de Heer C. Pruim A. Ponstein J. van de Berg 1945 1948
H. de Heer G.J. van ‘t Hul C. Veldhoen J.W. de Heer C. Pruim H. Jonker J. van de Berg 1948 1949
J.W. de Heer G.J. van ‘t Hul C. Veldhoen G. van Zalk C. Pruim H. Jonker J. van de Berg 1949 1950
J.W. de Heer G.J. van ‘t Hul C. Veldhoen J. Bultman C. Pruim H. Jonker J. van de Berg 1950 1951
J.W. de Heer G.J. van ‘t Hul C. Veldhoen J. Lokhorst C. Pruim H. Jonker H. Eibrink 1951 1952
J.W. de Heer H. Jonker J. Lokhorst H. Flier C. Pruim J. Dekker M. van de Beek 1952 1953
J.W. de Heer H. Jonker J. Lokhorst K. van Zalk C. Pruim H. van ‘t Hul M. van de Beek 1953 1954
J.W. de Heer H. Jonker H. van ‘t Hul K. van Zalk C. Pruim G. Doornweerd M. van de Beek 1954 1955
J.W. de Heer H. Jonker H. van ‘t Hul K. van Zalk C. Pruim H. van de Bosch M. van de Beek 1955 1958
J.W. de Heer H. Jonker H. van ‘t Hul W. Bultman C. Pruim H. van de Bosch M. van de Beek 1958 1959
J.W. de Heer H. Jonker H. van ‘t Hul W. Bultman A. van Loo H. van de Bosch M. van de Beek 1959 1960
J.W. de Heer J. Pruim H. van ‘t Hul H.J. van de Streek A. van Loo H. van de Bosch D. van de Beek 1960 1964
J. Pruim F. Vaessen H. van ‘t Hul H.J. van de Streek A. van Loo H. van de Bosch A. van de Beek 1964 1966
J. Pruim A. Bultman H. van ‘t Hul H.J. van de Streek A. van Loo H. van de Bosch A. van de Beek 1966 1968
J. Pruim A. Bultman H. van ‘t Hul D. van de Beek A. van Loo H. van de Bosch A. van de Beek 1968 1971
J. Pruim A. Bultman H. van ‘t Hul D. van de Beek A. van Loo W. van Hattem A. van de Beek 1971 1972
J. Pruim A. Bultman H. van ‘t Hul D. van de Beek W. van Hattem B. van de Bosch A. van de Beek A. van Loo J. van Loo 1972 1975
J. Pruim A. Bultman H. van ‘t Hul D. van de Beek H. Mulder B. van de Bosch A. van de Beek A. van Loo J. van Loo 1975 1979
J. Pruim A. Bultman H. van ‘t Hul D. van de Beek H. Mulder B. van de Bosch J. van Loo A. van Loo K. Spronk 1979 1982
J. Pruim A. Bultman H. van ‘t Hul B. van de Bosch H. Mulder D. van de Beek J. van Loo A. van de Brink K. Spronk 1982 1983
J. Pruim A. Bultman H. van ‘t Hul B. van de Bosch H. Mulder D. van de Beek B. van Loo A. van de Brink K. Spronk 1983 1984
J. Pruim D. Haklander H. van ‘t Hul B. van de Bosch H. Mulder D. van de Beek B. van Loo A. van de Brink A. Bultman 1984 1986
J. Pruim B. van Loo H. van ‘t Hul B. van de Bosch H. Mulder D. van de Beek D. Haklander A. van de Brink A. Bultman 1986 1987
J. Pruim B. van Loo H. van ‘t Hul H. Mulder A. van de Brink D. van de Beek G. van Koldenhoven B. Flier A. Bultman 1987 1989
J. Pruim B. van Loo H. Mulder B. Flier A. van de Brink J. van Hattem G. van Koldenhoven H. Boeve J. Schoeber 1989 1990
H. Boeve J. van Putten H. Mulder W. van Hattem A. van de Brink J. van Hattem G. van Koldenhoven B. Flier J. Schoeber 1990 1991
H. Boeve J. van Putten D. van de Grift W. van Hattem A. van de Brink J. van Hattem G. van Koldenhoven I. Mulder J. Schoeber 1991 1993
W. van Hattem J. van Putten H. Boeve D. van de Grift A. van de Brink J. van Hattem G. van Koldenhoven I. Mulder J. Schoeber 1993 1994
W. van Hattem J. van Putten C. Witteveen D. van de Grift A. van de Brink vacature K. Pruim I. Mulder J. Schoeber 1994 1995
W. van Hattem J. van Putten C. Witteveen D. van de Grift A. van de Brink K. Pruim vacature I. Mulder J. Schoeber 1995 1997
W. van Hattem J. van Putten I. Mulder D. van de Grift A. van de Brink G.J. Bosch K. Pruim vacature J. Schoeber 1997 1998
W. van Hattem J. van Putten I. Mulder D. van de Grift G. Dekker G.J. Bosch vacature vacature J. Schoeber 1998 1999
W. van Hattem J. van Putten I. Mulder D. van de Grift G. Dekker G.J. Bosch M. van de Beek D. van Loo J. Schoeber 1999 2000
W. van Hattem J. Wastenecker I. Mulder G.J. Bosch G. Dekker J. van Putten M. van de Beek D. van Loo J. Schoeber 2000 2002
H. Pruim J. Hollander I. Mulder G.J. Bosch G. Dekker E. Draaijer M. van de Beek D. van Loo H. van de Werfhorst 2002 2003
H. Pruim J. Hollander E. Draaijer G.J. Bosch G. Dekker H. Bosch M. van de Beek D. van Loo H. van de Werfhorst 2003 2004
H. Pruim J. Hollander E. Draaijer G.J. Bosch H. van de Werfhorst H. Bosch M. van de Beek D. van Loo E. van de Berg 2004 2005
H. Bosch / K. Pruim M. van de Beek E. Draaijer E. van de Berg R. Port J. Hollander D. van Loo vacature 2005 2006
H. Bosch / K. Pruim M. van de Beek E. Draaijer E. van de Berg R. Port J. Hollander D. van Loo L. Spronk 2006 2007
H. Bosch / K. Pruim M. van de Beek E. Draaijer E. Schoeber R. Port S. Puttenstein D. van Loo L. Spronk 2007 2008
K. Pruim M. van de Beek E. Draaijer R. Port E. Schoeber S. Puttenstein D. van Loo L. van ‘t Hul-Spronk K. Bosch 2008 2009
K. Pruim A. Verweij E. Draaijer R. Port C. Trappel S. Puttenstein D. van Loo L. van ‘t Hul-Spronk K. Bosch 2009 2010
K. Pruim D. van Olst E. Draaijer R. Port C. Trappel K. Bosch D. van Loo G. Hergaarden B. de Groot 2010 2011
K. Pruim D. van Olst W. Doornewaard K. Bosch G. Hergaarden C. Trappel H. van de Kolk M. van de Kamp B. de Groot 2011 2012
K. Pruim D. van Olst W. Doornewaard K. Bosch G. Hergaarden C. Trappel J. Wolf M. van de Kamp B. de Groot 2012 2013
K. Pruim D. Dickhof W. Doornewaard B. de Groot G. Hergaarden C. Trappel J. Wolf M. van de kamp A. Dickhof 2013 2014
K. Pruim D. Dickhof W. Doornewaard A. Dickhof G. Hergaarden C. Trappel J. Wolf D. Reedeker Vacant 2014 2015
K. Pruim J. Wolf W. Doornewaard A. Dickhof G. Hergaarden H. van de Weg C. Trappel D. Reedeker Vacant 2015 2016
K. Pruim J. Wolf D. Reedeker/L. Kwakkel A. Dickhof D. Reedeker H. van de Weg C. Trappel A. van de Wetering Vacant 2016 2017
K. Pruim J. Wolf D. Reedeker A. Dickhof L. Kwakkel H. van de Weg C. Trappel A. van de Wetering Vacant 2017 2018
K. Pruim J. Wolf D. Reedeker A. Dickhof L. Kwakkel H. van de Weg C. Trappel A. van de Wetering 2018 2019
K. Pruim C. Boer D. Reedeker A. Dickhof L. Kwakkel H. van de Weg C Trappel A. van de Wetering 2019 2020