Geschiedenis

Een kleine groep enthousiaste mannen besloot in 1924 tot het oprichten van een muziekvereniging. Dankzij een aantal renteloze aandelen vanuit de bevolking konden de 22 leden al in februari over een instrument beschikken en kon onder leiding van voorzitter en directeur Meester van Putten met het repeteren worden begonnen.

Uit de statuten van de vereniging blijkt overduidelijk de Christelijke identiteit, waaraan wij ook nu nog invulling willen geven. ‘’de vereniging erkent de Bijbel als Gods woord en belijdt deze als richtsnoer bij haar activiteiten’’. In het jaarverslag van 1927 waren de regels voor het repetitiebezoek al zeer streng omschreven. Een citaat uit dit verslag: “Het bijwonen der repetities mag tegenwoordig wel goed genoemd worden waar niet verzuimd wordt, dan door wettige reden”.

In 1928 is voor het eerst deelgenomen aan een concours in Hattem. Voor dit concours zijn door de leden “corpspetten” aangeschaft. De prijs van deze petten was f. 3,50 per stuk. Na het concours is door de burgerij een vaandel aangeboden aan het korps. Dit vaandel is nog steeds aanwezig in de repetitieruimte van Concordia.

In 1950 is Jos Lussenburg in Oldebroek gekomen om de leiding over te nemen van G. Koele.
De heer Lussenburg was niet alleen een goede dirigent, maar ook een goede schilder. Veel van zijn schilderijen zijn nu nog steeds in omloop.

In 1954 is er een voorstel gekomen om de zieke mensen in Oldebroek tijdens de kerstdagen te verrassen met een muzikale kerstgroet. De vergadering stemde in met het voorstel. Tot op de dag van vandaag is deze goede traditie in stand gebleven.

In het 100 jarig bestaan van de muziekvereniging zijn er 11 dirigenten geweest die de leiding hebben gehad over het muziekkorps. Dit geeft al aan dat zij zich goed thuis voelden bij de Oldebroekers.

Dirigenten van het A-orkest

van tot naam
1924 1925 Mr. van Putten
1925 1940 C. Nieuwenhuis
1945 1946 G.A. Koele
1946 1950 J. Lussenburg
1950 1951 H. Lussenburg
1951 1977 H. van Loo sr
1977 1988 B. van de Brink
1988 2001 J. Slijkhuis
2001 2005 T. Musch
2005 2016 M. van der Wal
2016 heden J. Musschenga