Stichting Muziekonderwijs Oldebroek

Een goede muziekopleiding is belangrijk voor ouders, kinderen en CMV Concordia. Dat dit geen vanzelfsprekendheid is, hebben we de laatste jaren gemerkt. Er was teveel onrust rondom de organisatie van het muziekonderwijs. Concordia was afhankelijk van verschillende aanbieders die hun zaken organisatorisch onvoldoende op orde hadden. Om de kwaliteit en de continuïteit van het muziekonderwijs te kunnen garanderen, heeft Concordia de regie genomen en besloten om zelf het muziekonderwijs te organiseren. Hiervoor is op 18 september 2014 bij de notaris de Stichting Muziekonderwijs Oldebroek opgericht.

Bestuur

De stichting is volledig onafhankelijk. Wel zijn volgens de statuten altijd twee bestuursleden van Concordia vertegenwoordigd in het bestuur van de stichting. Op dit moment zijn dat Arjan Dickhof en Tessa Grolleman.  Tessa Grolleman verzorgt diverse praktische zaken. Voor het derde bestuurslid is er een vacature. We zoeken hiervoor iemand van buiten de vereniging die het leuk vindt om fondsen te werven en aanvullende activiteiten te organiseren.

Praktische informatie SMO

Een goede leeftijd om met het instrumentaal onderwijs te beginnen is (vanaf) circa 9 jaar. Aan het begin van het opleidingsjaar zal de docent(e) samen met de leerling(e) en de ouder/verzorger(s) de dag en de exacte tijd van de wekelijkse les vaststellen waarbij er uiteraard rekening gehouden wordt met de schooltijden. We kennen 4 niveaus die afsluiten met een examen, A-B-C of D-examen. Het is gebruikelijk om 1 keer in de 2 jaar examen te doen. Hierop word je door je docent voorbereid. Na 1,5  jaar leuke muzieklessen en goed studeren mag je als blazer meespelen in het jeugdorkest. Als slagwerker mag je kiezen voor het jeugdorkest of de slagwerkgroep.

De opleidingen slagwerk en blaasinstrument leiden op voor de landelijke A-B-C en D-diploma’s. Hiervoor is ook theoretische kennis vereist. Jaarlijks worden de leerlingen die examen gaan doen in groepsverband in ongeveer 6 lessen voorbereid op het examen. Alle theorie die nodig is om muziek te kunnen maken en om uiteindelijk examen te doen wordt dan behandeld. De kosten hiervoor bedragen 50 euro.

De lesgelden voor het seizoen 2022– 2023 zijn:

Diploma Euro’s Lestijd
A diploma 440 euro Individueel 20 minuten/

Duo 30 minuten

B diploma 500 euro 25 minuten
C diploma 540 euro 25 minuten
D diploma 560 euro In overleg
Kortingsregeling

Voor leerlingen die muziekonderwijs volgen geldt een kortingsregeling voor de contributie van de vereniging. De contributie  voor leden van jeugdorkest, slagwerkgroep of A-orkest bedraagt normaal 21 euro per maand. Voor leerlingen die A, B, C en D volgen, wordt de contributie gehalveerd en bepaald op 10,50 euro per maand.  Met deze kortingsregeling wil Concordia stimuleren dat er maximaal gebruik wordt gemaakt van het goede muziekonderwijs dat wordt aangeboden.

Voor vragen kunt u altijd mailen naar het mailadres stichtingmuziekonderwijs@outlook.com.